ဦးဝီရသူ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာျပည္၏ မဟတၱမဂႏၶီ


၂-၆-၂၀၁၃- ညေန (၂း၃၀)နာရီတြင္ ဓမၼသဟာယေက်ာင္း၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ THE MAINICHI NEWSPAPERS (JAPAN) မွ Mr. Takayuki KASUGA- ျဖစ္သည္။
 

Mr. Takayuki KASUGA-သည္ ဦးဝီရသူအား အုိစမာဘင္လာဒင္ႏွင့္ ႏႈိင္းကာ အၾကမ္းဖက္သမား အသြင္ ပုံေဖာ္ေနၾကသူမ်ားအား ျပန္လည္ေခ်ပလို၍ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဦးဝီရသူကုိ ျမန္မာျပည္၏ မဟတၱမဂႏၶီ အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳေရးသားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခုလို ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

အရင္တုန္းက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ရာခိုင္ႏႈံးျပည့္ ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့တယ္။ အေမတစ္ေယာက္လို အားကိုးခဲ့တယ္။ ရခိုင္ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အမွတ္ေတြ ေလွ်ာ့ပစ္လိုက္ၿပီ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္ အျဖစ္ႏွင့္ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ ဘုံရန္သူ ျဖစ္သြားမွာေတာင္ စုိးရိမ္ေနရတယ္။
 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ အားကုိးလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အဆုံး ျပည္သူေတြ ကုိယ့္အားကုိယ္ကိုးဖို႔ပဲ လွည့္လည္ ေဟာၾကားေနရတယ္။.

. www.MyanmarExpress.net

ShareThis