ကာမစိတ္ႏုိးႂကြေစေသာ ေကာ္ဖီမ်ား အႏၲရယ္

Photo: ကာမစိတ္ႏုိးႂကြေစေသာ ေကာ္ဖီမ်ား အႏၲရယ္
Wednesday, June 12, 2013

မိန္းကေလးေတြ ..ေကာ္ဖီတိုက္တိုင္း .. ယံုယံုၾကည္ၾကည္မေသာက္ၾကပါနဲ႔ ။

ဘ၀ …ပါ …လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္ ..။

ကြမ္းယာဆိုင္အခ်ဳိ႕တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေရာင္းခ်ေနေသာ လိင္စိတ္ကို ႏိုးၾကြေစသည့္ ေကာ္ဖီမစ္၊ ပီေကႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ဳိးစံု….ေစ်းကြက္အတြင္း အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိေနသည့္ ကာမစိတ္ၾကြေဆး မ်ားသည္ ေဆးရည္ေဆးေတာင့္၊ ေဆးလံုးပံုစံတို႔ျဖင့္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လူစည္ကားရာေနရာမ်ားတြင္ ေရြ႕လ်ားေစ်းသည္မ်ားပံုစံ၊ ဗန္းေပၚ
တင္ေရာင္းခ်သည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ကြမ္းယာဆိုင္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္လွ်ဳိ႕၀ွက လိင္စိတ္ၾကြေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အစား အေသာက္ လိင္စိတ္အားေကာင္းေစေသာ လိမ္းေဆး၊ ေသာက္ေဆးစသည့္ လိင္စိတ္ ကိုႏိုးၾကြေစသည့္ တရားမ၀င္ေဆး၀ါး မ်ဳိးစံု ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ား ရွိေန ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကာမစိတ္ႏုိးႂကြေစေသာ တရား မ၀င္ေဆး၀ါးမ်ား၊ ခ်ဳိခ်ဥ္၊ ပီေက၊ ေကာ္ဖီမ်ား၊ ေခ်ာကလက္၊

ကာမစိတ္ကို ႏႈိးဆြႏူိင္ေသာ ေကာ္ဖီမစ္မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူ တြင္က်ယ္စြာတင္သြင္းေရာင္းခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ ..လူငယ္မ်ားအၾကားအသံုးခ်မႈ မွားယြင္းကာမလိုလားအပ္ေသာ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္လာႏူိင္စရာရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္လာႏူိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုေတြးဆ၍ မိဘမ်ားႏွင့္ဆရာ၊ ဆရာမတခ်ိဳ႔မွလည္း စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေကာ္ဖီမစ္ထုတ္မ်ားမွာ ၂ မ်ိဳးခြဲထားေၾကာင္းသိရသည္။အမ်ိဳးသားမ်ား ေသာက္ရန္တမ်ိဳး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္တမ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္ ။ အမ်ိဳးအစားမွာ ဘရာဇီးေကာ္ဖီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရေႏြးတြင္ ေပ်ာ္၀င္မႈျမန္ေၾကာင္း။ အျခားေကာ္ဖီမ်ားႏွင့္ အေရာင္အေသြး၊ အရသာခပ္ဆင္ဆင္တူေၾကာင္း၊ ေသာက္ေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း ကာမစိတ္ကိုႏုိုးၾကြေစႏူိင္ေၾကာင္း၊ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ႏွင့္ ေတြ႔လာပါက ကာမစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစႏူိင္ေၾကာင္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အညႊန္းေရးသားထားသည္။ ထိုေကာ္ဖီကို လူငယ္ေယာကၤ်ားေလးမ်ား အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူၾကေၾကာင္းေတြရွိရသည္။

ယခင္က ပီေက၊သၾကားလံုးမ်ား သာေခတ္စားေနျပီး ယခုအခါ အမ်ိဳးသမီးမိန္းကေလးမ်ား သတိမထားမိသည့္ ေကာ္ဖီ ခ်ဳိခ်ဥ္၊ ပီေက၊ ေခ်ာကလက္၊ ကို အသံုးမ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။
ေကာ္ဖီဧ။္ ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း အမ်ား၀ယ္ယူသံုးစြဲ ႏူိင္ေသာ ခ်ဳိသာေသာအေနအထားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လူငယ္အမ်ိဳးသားမ်ား ၀ယ္ယူမႈႏႈန္းမ်ားလာေၾကာင္းသိရသည္။

ေကာ္ဖီ၏အာနိသင္မွာ ေသာက္ျပီးရင္ စိတ္ေတြလန္းဆန္းသြားမယ္၊ ကာမစိတ္ႏူိးၾကားတာေတြျဖစ္မယ္၊ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္မထိန္းခ်ဳပ္ႏူိင္ေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ နာမည္မွာ Men`s Coffee ႏွင့္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားအတြက္ကို တရုတ္အမည္ျဖင့္ျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးေတြ ..ေကာ္ဖီတိုက္တိုင္း .. ယံုယံုၾကည္ၾကည္မေသာက္ၾကပါနဲ႔ ။
ဘ၀ …ပါ …လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္ ..။
ကြမ္းယာဆိုင္အခ်ဳိ႕တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေရာင္းခ်ေနေသာ လိင္စိတ္ကို ႏိုးၾကြေစသည့္ ေကာ္ဖီမစ္၊ ပီေကႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ဳိးစံု….ေစ်းကြက္အတြင္း အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိေနသည့္ ကာမစိတ္ၾကြေဆး မ်ားသည္ ေဆးရည္ေဆးေတာင့္၊ ေဆးလံုးပံုစံတို႔ျဖင့္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လူစည္ကားရာေနရာမ်ားတြင္ ေရြ႕လ်ားေစ်းသည္မ်ားပံုစံ၊ ဗန္းေပၚ
တင္ေရာင္းခ်သည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ကြမ္းယာဆိုင္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္လွ်ဳိ႕၀ွက လိင္စိတ္ၾကြေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အစား အေသာက္ လိင္စိတ္အားေကာင္းေစေသာ လိမ္းေဆး၊ ေသာက္ေဆးစသည့္ လိင္စိတ္ ကိုႏိုးၾကြေစသည့္ တရားမ၀င္ေဆး၀ါး မ်ဳိးစံု ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ား ရွိေန ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကာမစိတ္ႏုိးႂကြေစေသာ တရား မ၀င္ေဆး၀ါးမ်ား၊ ခ်ဳိခ်ဥ္၊ ပီေက၊ ေကာ္ဖီမ်ား၊ ေခ်ာကလက္၊

ကာမစိတ္ကို ႏႈိးဆြႏူိင္ေသာ ေကာ္ဖီမစ္မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူ တြင္က်ယ္စြာတင္သြင္းေရာင္းခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ ..လူငယ္မ်ားအၾကားအသံုးခ်မႈ မွားယြင္းကာမလိုလားအပ္ေသာ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္လာႏူိင္စရာရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္လာႏူိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုေတြးဆ၍ မိဘမ်ားႏွင့္ဆရာ၊ ဆရာမတခ်ိဳ႔မွလည္း စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေကာ္ဖီမစ္ထုတ္မ်ားမွာ ၂ မ်ိဳးခြဲထားေၾကာင္းသိရသည္။အမ်ိဳးသားမ်ား ေသာက္ရန္တမ်ိဳး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္တမ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္ ။ အမ်ိဳးအစားမွာ ဘရာဇီးေကာ္ဖီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရေႏြးတြင္ ေပ်ာ္၀င္မႈျမန္ေၾကာင္း။ အျခားေကာ္ဖီမ်ားႏွင့္ အေရာင္အေသြး၊ အရသာခပ္ဆင္ဆင္တူေၾကာင္း၊ ေသာက္ေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း ကာမစိတ္ကိုႏုိုးၾကြေစႏူိင္ေၾကာင္း၊ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ႏွင့္ ေတြ႔လာပါက ကာမစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစႏူိင္ေၾကာင္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အညႊန္းေရးသားထားသည္။ ထိုေကာ္ဖီကို လူငယ္ေယာကၤ်ားေလးမ်ား အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူၾကေၾကာင္းေတြရွိရသည္။

ယခင္က ပီေက၊သၾကားလံုးမ်ား သာေခတ္စားေနျပီး ယခုအခါ အမ်ိဳးသမီးမိန္းကေလးမ်ား သတိမထားမိသည့္ ေကာ္ဖီ ခ်ဳိခ်ဥ္၊ ပီေက၊ ေခ်ာကလက္၊ ကို အသံုးမ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။
ေကာ္ဖီဧ။္ ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း အမ်ား၀ယ္ယူသံုးစြဲ ႏူိင္ေသာ ခ်ဳိသာေသာအေနအထားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လူငယ္အမ်ိဳးသားမ်ား ၀ယ္ယူမႈႏႈန္းမ်ားလာေၾကာင္းသိရသည္။

ေကာ္ဖီ၏အာနိသင္မွာ ေသာက္ျပီးရင္ စိတ္ေတြလန္းဆန္းသြားမယ္၊ ကာမစိတ္ႏူိးၾကားတာေတြျဖစ္မယ္၊ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္မထိန္းခ်ဳပ္ႏူိင္ေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ နာမည္မွာ Men`s Coffee ႏွင့္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားအတြက္ကို တရုတ္အမည္ျဖင့္ျဖစ္သည္။

ShareThis